Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie?
PARTNERZY
Chartered Institute of Building
Englemere, Kings Ride Ascot Berkshire SL5 7TB, Ascot, WlELKA BRYTANIA

Osoba kontaktowa:
Pan Saleem Akram
Dyrektorat Innowacji i Rozwoju Budownictwa
e-mail: sakram@ciob.org.uk

tel. +44(0) 1344 630 736
fax +44(0) 1344 630 713

www.ciob.org.uk

CV Partnera:
Saleem Akram
Gavin Maxwell-Hart

Szczegółowe informacje firmy
  The Chartered Institute of Building (CIOB) to eksperckie ciało zrzeszające menedżerów z branży budowlanej posiadające ponad 40 000 członków z całego świata. W ciągu ponad 175 lat działalności CIOB przecierał szlaki w tworzeniu, promowaniu i podtrzymywaniu najwyższej jakości standardów w przemyśle budowlanym, a teraz nadaje ton na skalę światową w dziedzinie edukacji i profesjonalizmu tych, którzy zarządzają budownictwem. Obecnie CIOB posiada ponad 42 000 członków pracujących w ponad 94 krajach. Jest to dynamiczna instytucja, która dostosowuje się do ciągle zmieniającego się, ewoluującego planu. Prawo do używania skrótów MCIOB i FCIOB jest uznane przez społeczność międzynarodową jako osiągnięcie najwyższych zawodowych kwalifikacji w zarządzaniu w budownictwie. Jest to na świecie przepustka do kariery pełnej sukcesów. CIOB angażuje się w podnoszenie standardów na świecie z korzyścią dla kontrahentów, klientów, wykonawców i ich członków.

Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie

CIOB posiada rozległe doświadczenie na brytyjskim rynku w dziedzinie innowacyjnych szkoleń zawodowych. CIOB posiada kluczową wiedzę na temat szkoleń zawodowych, w szczególności dla inżynierów, i zatrudnia bardzo dobrze wykwalifikowany personel. W projekcie TEP-PPP CIOB będzie odpowiedzialny za koordynację prac wszystkich partnerów dotyczących przygotowania propozycji odnośnie procedur PPP. Te procedury będą potrzebne do sformułowania modułó1)w kształcenia, podręczników i innowacyjnej metodologii.

Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie

Pan Saleem Akram, Dyrektor, Wydział Innowacji i Rozwoju Budownictwa, reprezentuje CIOB w tym projekcie. Posiada on rozległe doświadczenie w projektach Unii Europejskiej, zarządzaniu w budownictwie i kontraktami. Posiada tytuł licencjata w inżynierii lądowej i podyplomowy tytuł magistra w zarządzaniu w budownictwie. Regularnie publikuje artykuły techniczne w różnych branżowych periodykach. Interesuje się zarządzaniem w budownictwie i projektami w formule PPP.

Pan Gavin Maxwell-Hart, Dyrektor, Laing O’Rourke Construction Ltd, i Vice-Prezes CIOB Education Qualification Standards oraz Practice Board. Posiada około 35 lat doświadczenia w branży budowlanej. Od 1984 roku jest dyrektorem spółek pracującym w Wielkiej Brytanii i wielu miejscach na całym świecie. W chwili obecnej jest Liderem Biznesu wraz z firmą Laing O’Rourke. W ciągu ostatnich 10 lat zyskał wiele nowych doświadczeń w trakcie różnych projektów inżynierii budowlanej w ramach projektów PPP/PFI w Europie, na Karaibach i w Indiach.

Pan Arnab Mukherjee, menedżer projektowy, jest Konsultantem Technicznym dla CIOB. Posiada on tytuł licencjata w technologii konstrukcji, tytuł magistra w zarządzaniu konstrukcjami oraz MBA. Oprócz doświadczenia w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu projektami, jego zainteresowania obejmują strategie zamówień publicznych, w tym PPP-PFI oraz zarządzanie wiedzą. Jest on także autorem wielu artykułów na ten temat w różnych czasopismach.

Dr Sarah Peace jest menedżerem ds. badań w zespole Innowacji i Rozwoju Budownictwa w CIOB. Sarah Peace pracuje w branży budowlanej od 1994 roku, odkąd ukończyła studia magisterskie w zarządzaniu konstrukcjami na Reading University. Jest autorką wielu najwyższej jakości raportów dotyczących najlepszych praktyk i prowadzi warsztaty na temat partnerstwa w brytyjskiej branży budowlanej. Jej praca doktorska miała tytuł "Partnerstwo w Brytyjskiej Branży Budowlanej" ('Partnering in the UK Building Industry').Dublin Institute of Technology
143-149 Rathmines Road, Dublin, Republika Irlandii

Osoba kontaktowa:
Dr Louis Gunnigan
Wydział Zarządzania i Technologii Budownictwa(Department of Construction Management & Technology)
e-mail: louis.gunnigan@dit.ie

tel. +353 1 4023604
fax +353 1 4024099

www.dit.ie

CV Partnera:
Louis Gunnigan

Szczegółowe informacje firmy
  Założony w 1992 roku, liczący ponad 2 tysiące pracowników i prawie 16 tysięcy studentów, Dublin Institute of Technology (DIT) jest instytucją szkolnictwa wyższego o szerokim zakresie działalności. Zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym spełnia rolę dostawcy pełnych i częściowych programów z całego spektrum wyższej edukacji, wspartych badaniami i stypendiami w wielu dziedzinach naukowych. Odzwierciedla się to w sześciu istniejących wydziałach: Sztuk Stosowanych, Built Environment, Biznesu, Inżynierii, Nauki oraz Turystyki i Żywności. W ciągu ostatnich pięciu lat na Wydziale Butli Environment, w ścisłej współpracy z Wydziałem Biznesu, DIT zbudował znaczący kapitał wiedzy specjalistycznej w obszarze wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i obecnie oferuje rosnącą liczbę podyplomowych badań w tej dziedzinie. Pracownicy DIT uczestniczyli także w tworzeniu międzynarodowych kontaktów w ramach PPP, co widać w aktywnej współpracy z takimi organami jak Zespół Specjalistów UNECE w dziedzinie PPP w Gospodarkach Przejściowych i Rynkowych. DIT nieustannie poszukuje możliwości poszerzania swojej działalności związanej z PPP, w czego realizacji skutecznie pomaga udział w projekcie Leonardo da Vinci.

Rola organizacja uczestniczącej w proponowanym projekcie

DIT przeprowadził analizę aktualnego stanu wiedzy na temat PPP w krajach uczestniczących i przygotował raport dotyczący PPP w każdym z tych krajów, wyszczególniając:
- Historię wykorzystania PPP;
- Rozmiar obecnego i przyszłego rynku PPP;
- Obecne procedury w wykorzystaniu PPP;
- Problemy mogące się pojawić w wyniku kontynuacji/zwiększenia wykorzystania PPP.

Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie

Dr Louis Gunnigan posiada tytuł doktora (PhD) Uniwersytetu w Salford, gdzie prowadził badania na temat sposobów bardziej efektywnego wykorzystania PPP w procesie ustalania i realizacji celów projektu. Jest aktywnym członkiem Zespołu Specjalistów UNECE w dziedzinie PPP w Gospodarkach Przejściowych i Rynkowych, w ramach którego stworzył niedawno moduł treningowy Regionalnego i Miejskiego Zarządzania PPP dla Federacji Rosyjskiej. Jest także przełożonym grupy doktorantów zajmujących się badaniami nad PPP w DIT.

Ray Turner jest wykładowcą Zarządzania w Budownictwie w DIT. Ukończył studia pierwszego stopnia z Inżynierii Cywilnej i zdobył tytuł Magistra Administracji w Biznesie (Zarządzanie Projektami Budowlanymi) w DIT. Obecnie rozpoczyna studia doktoranckie z dziedziny budowania modeli finansowych w PPP na Technical University of Deft. W ramach swoich obowiązków w DIT nadzoruje studenta studiów magisterskich prowadzącego badanie porównawcze między PPP i innymi systemami zamówień publicznych.ERBIL PROJECT CONSULTING ENGINEERING CO.LTD.
Bükreş Sokak 7/1-5 Çankaya, 06680 Ankara, Turcja

Osoba kontaktowa:
Pani Altan Dizdar
Konsultant ds. Projektów UE (EU Project Consultant)
mobile +90 532 651 52 95
e-mail: altan@erbilproje.com

tel. +90 312 466 51 16
tel. +90 312 466 51 17
fax +90 312 427 66 96

www.erbilproje.com

CV Partnera:
Altan Dizdar
Cuneyt Dilsiz

Szczegółowe informacje firmy
  ERBIL to jeden z czołowych dostawców usług inżynieryjnych, konsultingowych i projektowych w Turcji. Połączenie szerokiej gamy nauk, wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów zapewnia wszechstronne usługi, które są konsekwentne, jedyne w swoim rodzaju i zawsze najwyższej jakości. ERBIL jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w projektach tak na małą jak i wielką skalę dla klientów z całego świata, towarzyszem służącym pomocą w osiąganiu ambitnych celów poprzez postępowe osiągi w dziedzinie ochrony środowiska i inżynierii. Filozofią u podstaw naszej działalności jest międzynarodowe zaangażowanie we wspomaganie zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe. Wchodzi w spółki z podmiotami zagranicznymi do przetargów ogłaszanych przez Komisję Unii Europejskiej tak, aby prace były prowadzona na poziomach środowiskowym, infrastrukturalnym i inżynieryjnym. ERBIL zapewnia Komisji Europejskiej usługi konsultingowe poprzez wprowadzanie i przeprowadzanie innowacyjnych badań oraz projektów rozwoju technologicznego dla i wraz z kontrahentami i partnerami biznesowymi. ERBIL posiada wielkie zdolności dzięki projektom pilotowym Leonardo da Vinci i Transfer of Innovation: WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, ENV-ETHICS, aby mieć znaczący wkład do tego projektu. To umożliwi pomoc konsorcjum w osiągnięciu sukcesu w programie LdV przy osiągnięciu największych korzyści.

Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie
Turecki ERBIL PROJECT CONSULTING ENGINEERING CO.LTD. będzie odpowiedzialny za przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz treningów (warsztatów) dla szkoleniowców PPP. Warsztaty PPP mają na celu pomóc szkoleniowcom zrozumieć istotę PPP, a także ułatwić szkoleniowcom przekazywanie uczestnikom kursów wiedzy na temat PPP.
Należy podjąć szereg kroków aby Pakiet 5 został zrealizowany skutecznie:
- przygotowanie oraz drukowanie materiałów dydaktycznych dla szkoleniowców PPP,
- przygotowanie treningów (warsztatów) dla szkoleniowców PPP m.in. z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz sztuki prezentacji.


Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie:

Altan Dizdar
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej na Middle East Technical University w Ankarze w Turcji w 1984 roku. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych i środowiskowych oraz w zarządzaniu transportem, odpadami stałymi, oczyszczalniami ścieków i projektami sieci wody pitnej. Posiada doświadczenie w nauczaniu, będąc wykładowcą na Middle East Technical University. Jest dyrektorem ds. technicznych w operacjach przetargowych, zajmuje się określaniem wymagań projektowych oraz zarządza ryzykiem projektowym i nadzoruje stosunki z zagranicą w ERBIL. Obecnie pełni obowiązki koordynatora dwóch projektów pilotowych Leonardo da Vinci, WASTE-TRAIN i PRO-WAT, jak i partnera w projektach ToI ACES, ENV-ETHICS.

Cuneyt Dilsiz
Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego na Hacettepe University w Ankarze w Turcji w 1993 roku. Doktorat uzyskany na Universiteit Amsterdam w Holandii dotyczył nauk przyrodniczych i środowiskowych. Wykształcony w dziedzinie zarządzania organizacją, projektami i zasobami ludzkimi. Ekspert we wszelkich aspektach programów i przedsięwzięć VET i R&D finansowanych przez Komisję Europejską.

Ismail Avan
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Ankara University z 1974 roku, pracuje w ERBIL jako menedżer projektowy. Tworzy i organizuje ewaluacje techniczne oraz testuje produkty do Projektów Europejskich. Ma doświadczenia w technicznej koordynacji projektów. Koordynuje i zarządza stosunkami ERBIL-u z zagranicznymi partnerami w formule joint-venture.Politechnika Warszawska
Armii Ludowej 16, Warszawa, Polska

Osoba kontaktowa:
Dr. Eng Paweł Nowak
Wydział Inżynierii Lądowej (Zarządzanie w Budownictwie)
e-mail: p.nowak@il.pw.edu.pl

tel. +48 22 234 6515
fax +48 22 825 7415

www.il.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje firmy
  Wydział Inżynierii Lądowej został założony w 1915 roku, ale swoją tradycję czerpie z początków XVIII wieku. Studenci, pobierając nauki, specjalizują się w Inżynierii Lądowej (inżynieria, studia magisterskie i doktoranckie). Wydział ten oferuje także studia w języku angielskim – Civil Engineering. Ponadto oferta dydaktyczna zawiera studia podyplomowe – Zarządzanie w Budownictwie. Siedziba Wydziału mieści się przy Armii Ludowej 16, tam znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoria naukowe. Wielki zbiór wydziałowej biblioteki składa się z ponad 9,500 podręczników oraz 27 polskich czasopism branżowych. Ponadto biblioteka gromadzi specjalne publikacje, blisko związane z poszczególnymi specjalizacjami. Wydział zatrudnia 146 wykładowców akademickich, w tym 18 profesorów (10 profesorów tytularnych i 8 profesorów nadzwyczajnych). Łączna liczba studentów na ponad 2500. W trakcie 90-letniej historii istnienia Wydziału tysiące inżynierów opuściło jego mury i w sposób kreatywny wykorzystywali swoją wiedzę inżynieryjną tak w Polsce, jak i za granicami kraju. Badania naukowe prowadzone na Wydziale skupiają się na następujących dziedzinach: wytrzymałość materiałów i budynków, technologia betonu, aspekty rozwoju zrównoważonego w inżynierii lądowej, projektowanie i wdrażanie nowoczesnych instalacji wodo- i chemoodpornych, badania i certyfikaty energetyczne, projektowanie, diagnostyka i wzmacnianie struktur. Wydział współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, m.in. University of Michigan w Stanach Zjednoczonych, Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina (Vilnius Giedyminas Technical University), Moskiwewską Akademią Inżynierii Lądowej i Akademią Inżynierii Lądowej i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Akwizgranie (Aachen), Katolickim Uniwersytetem w Leuven (Leuven Catholic University), Instytutem Badawczym w Ljubljanie (IRMA) oraz Narodowym Instytutem Standaryzacji i Technologii (NIST) w Gaithensburgu.

Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie
Politechnika Warszawska będzie odpowiedzialna za proces dyseminacji. Celem tego Pakietu jest promowanie PPP jako narzędzia skutecznej i efektywnej realizacji zadań o charakterze publicznym, a także promocja samego projektu.
Proces dyseminacji powinien zawierać m. in. poniższe elementy:
- Zaprojektowanie i przygotowanie szczegółowego programu promocji i upowszechniania przedsięwzięć PPP,
- Promocja projektu TEP-PPP, jak również jego rezultatów wśród grup docelowych w krajach biorących udział w projekcie,
- Publikacje PPP w prasie branżowej w krajach biorących udział w projekcie,
- Zorganizowanie konferencji PPP w krajach biorących udział w projekcie,
- Spotkania z reprezentantami rynku PPP w krajach biorących udział w projekcie,
- Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych krajowych, jak i międzynarodowych (promowanie zarówno PPP jak i samego projektu i jego rezultatów),
- Opracowanie i kolportaż ulotek i innych form dokumentacji pisanej informującej o projekcie do Politechnik i firm budowlanych w krajach biorących udział w projekcie,
- Promocja w Internecie (strona www).

Rezultatami pakietu 8 będą:
- Rezultat nr 1: Materiały dydaktyczne do kursów PPP (Didactic materials for PPP CPD courses),
- Rezultat nr 2: Materiały dydaktyczne dla szkoleniowców PPP (w formie książek) (tutors’ book on PPP procedures),
- Rezultat nr 3: Broszury informacyjne o rynku PPP (uwarunkowania prawne, procedury, projekty etc.) w krajach partnerów (booklet on state of the art of PPP and PPP Procedures in EU),
- Rezultat nr 4: Założenia dla Inkubatora PPP (Assumption for PPP Incubator).Universidade do MINHO
Campus de Azurem 4800-058 Guimarães, Portugal

Osoba kontaktowa:
José Cardoso Teixeira, Associate Professor
Civil Engineering Department
e-mail: jct@civil.uminho.pt

tel. +351 253 510 216
fax +351 253 510 217

www.civil.uminho.pt

CV Partnera:
José Manuel Cardoso Teixeira

Szczegółowe informacje firmy
  Uniwersytet w Minho (UMinho), założony w 1973 roku, rozpoczął swoją działalność akademicką na przełomie 1975/76 roku. Obecnie kształci 16 tysięcy studentów w różnorodnych dziedzinach, dysponując wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną i badawczą, w tym tysiącem osób z tytułem doktorskim (PhD). UMinho słynie z wysokiego poziomu nauczania, jakości studentów, uznania, jakim darzy się jego absolwentów oraz ze ścisłej współpracy z przemysłem, lokalną społecznością, regionem oraz całą Europą. Z biegiem lat Uniwersytet zyskał doskonałą reputację jako wiodąca instytucja edukacyjna, łącząca strategiczną wizję z innowacyjnością oraz rygorystycznym zarządzaniem w obszarach naukowych, akademickich, administracyjnych i finansowych. UMinho prowadzi programy badawcze skupione w Centrach, Instytucjach i Grupach Badawczych; bierze też udział w szeregu programów na poziomie krajowym – POCTI, POSI, AGRO, PRIME, etc. – oraz w wielu programach realizowanych na poziomie międzynarodowym, głównie w ramach Unii Europejskiej. UMINHO w liczbach to: 52 kierunki studiów, 140 specjalizacji dyplomowych / kursów magisterskich (MSc), 36 dziedzin doktorskich (PhD), 44 Centra Badawcze.

Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie
Portugalski Universidade do MINHO będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie próbnego kursu PPP. Celem przeprowadzenia próbnego kursu jest sprawdzenie czy przygotowane kursy odpowiadają oczekiwaniom adresatów/odbiorców kursów.
W tym celu powinny być stworzone testy, e-testy, case studies oraz kwestionariusze odnoszące się do przygotowywanych kursów PPP.
UMINHO powinien także na bieżąco śledzić proces przygotowywania materiałów dydaktycznych PPP.


Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie

José Manuel Cardoso Teixeira jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Minho. Uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie budownictwa na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Porto oraz doktora Zarządzania w Budownictwie na Loughborough University of Technology (Wielka Brytania). Ma na swoim koncie współpracę z WUT, PBCP i CIOB przy innych projektach UE; posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami w budownictwie i inżynierii cywilnej, jest współwłaścicielem firmy konsultingowej i członkiem portugalskiej Rady Inżynierów.
Powrót

Copyright © 2010 Fundacja Centrum PPP | Licznik odwiedzin:

O PROJEKCIE   AKTUALNOŚCI   PARTNERZY   FORUM   DOKUMENTY   KONTAKT  |  Design: DCS Agencja Reklamowa