Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o projekcie?
O PROJEKCIE

"Transeuropejska Promocja Partnerstwa Publiczno – Prywatnego" to program realizowany w ramach europejskiego programu LEONARDO DA VINCI Transfer Innowacji (Lifelong Learning Programme).

Projekt ma na celu przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur w zakresie PPP pomiędzy jednostkami na terenie Unii Europejskiej i obejmie swym zakresem sektor budowlany.

Partnerami w projekcie są:

Centrum PPP (POLSKA), Dublin Institute of Technology, Construction Management & Technology (IRLANDIA), Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej (POLSKA), Uniwersytet w Minho (PORTUGALIA), Erbil Project Consulting Engineering Co. Ltd. (TURCJA)
Chartered Institute Of Building (WIELKA BRYTANIA).


Grupy docelowe:

  • mikro, małe, średnie i duże firmy budowlane,
  • instytucje finansowe - banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne,
  • lokalne i centralne urzędy zajmujące się Funduszami Strukturalnymi, Spójności jak również funduszami budżetowymi (gminne, powiatowe, ministerstwa i agencje rządowe),
  • publiczne i prywatne organizacje szkoleniowe zajmujące się Rozwojem Kształcenia Ustawicznego, szczególnie te posiadające ofertę dla sektora publicznego i budowlanego,
  • uniwersytety i szkoły wyższe o profilu technicznym i ekonomicznym,
  • firmy budowlane i inwestorzy w Polsce, Portugalii, Irlandii, Turcji i Wielkiej Brytanii, zainteresowani realizacją inwestycji w formule PPP.


Projekt ma być odpowiedzią na dostrzeganą we wszystkich zaangażowanych krajach potrzebą stworzenia jasnych i ujednoliconych procedur (standardów zachowań) przy realizacji projektów PPP i transferu doświadczenia i wiedzy z krajów bardziej rozwiniętych przy realizacji PPP (Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia) do krajów gdzie PPP dopiero się rozwija (Polska, Turcja). Dostrzegana jest potrzeba nawiązania i rozwinięcia dialogu społecznego pomiędzy prywatnymi inwestorami, firmami budowlanymi i podmiotami publicznymi ? stworzenia platformy umożliwiającej wymianę pomysłów, możliwości, wiedzy pomiędzy partnerami.
Działania projektowe obejmą swym zakresem głównie dokonanie porównania procedur wykorzystywanych w krajach Partnerów projektu i nabytego do tej pory doświadczenia w ich wykorzystaniu. Na bazie przygotowanego porównania zostanie opracowany program dydaktyczny umożliwiający nauczanie i poszerzanie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym w sektorze budownictwa, jego idei, rekomendowanej metodologii działania oraz standardach wykorzystywanych w innych, wiodących na rynku PPP, krajach europejskich. W tym celu zostanie powołana grupa ekspertów i nauczycieli jak również stworzony portal internetowy INCUBATOR PPP, na którym będzie możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej. Równocześnie stanie się on miejscem spotkania partnera publicznego, posiadającego wiedzę na temat palących potrzeb społecznych jak i partnera prywatnego, posiadającego środki umożliwiające ich realizację.Powrót

Copyright © 2010 Fundacja Centrum PPP | Licznik odwiedzin:

O PROJEKCIE   AKTUALNOŚCI   PARTNERZY   FORUM   DOKUMENTY   KONTAKT  |  Design: DCS Agencja Reklamowa